Đá

Giá: liên hệ

Sử dụng cho sản xuất bê tông & phân phối ra thị trường trên 250 nghìn tấn đá các loại mỗi năm. Các loại đá Khẳng Tiến phân phối ra thị trường luôn được nhiều khách hàng lựa chọn. Bao gồm đá bay A, đá bay B, đá 1×2, 0x4, 4×6, đá hộc,….