SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tổng số nhân viên khoảng 120 người, có trình độ cao đẳng trở lên, được phân chia theo bộ máy tổ chức.

Zalo
Hotline