VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

1.TÊN CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHẲNG TIẾN

VPĐD: Số 168 Trần Phú, KDC ChánhNghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Nhà máy bê tông: Đường DT 7A, Xã An Tây, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.696.050 Fax: 02743.696.050

Website: www.betongkhangtien.com - www.betongkhangtien.vn www.betongkhangtien.com.vn

2.NĂM THÀNHLẬP:

Công ty TNHH Vật Liệu xây Dựng Khẳng Tiến được thành lập vào ngày 25/10/2013 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702224052;

Thay đổi lần thứ nhất vào ngày 27/06/2016;

Thay đổi lần thứ 2 vào ngày 20/06/2017;

Thay đổi lần thứ 3 vào ngày 09/11/2017;

Thay đổi lần thứ 4 vào ngày 18/01/2018;

Thay đổi lần thứ 5 vào ngày 16/10/2019;

Thay đổi lần thứ 6 vào ngày 24/07/2020.

3.BAN GIÁM ĐỐC:

§Giám Đốc Phan Tuấn Lễ

§Phó Giám Đốc Bùi Công Việt

§Phó Giám Đốc Võ Thị Thanh

4.VỐN ĐIỀU LỆ:

Tổng vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ  (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng )

Zalo
Hotline