GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702224052.

Thay đổi lần thứ nhất vào ngày 27/06/2016.

Thay đổi lần thứ hai vào ngày 20/06/2017.

Thay đổi lần thứ ba vào ngày 09/11/2017.

Thay đổi lần thứ tư vào ngày 18/01/2018.

Thay đổi lần thứ năm vào ngày 16/10/2019. 

Thay đổi lần thứ sáu vào ngày 24/07/2020

Zalo
Hotline